Podmínky vstupu

Egypt

Vstup do Egypta
- každý cestující musí před cestou do Egypta vyplnit egyptský formulář, tzv. prohlášení cestovatele s osobními údaji, které následně odevzdá při příletu do Egypta
- pro očkované (minimálně 14 dní po poslední dávce) – bez testu, nutné vytištěné potvrzení z ocko.uzis.cz/
- PCR test (méně než 72 hodin před příletem do Egypta) – potvrzení s QR kódem
- PCR test na letišti v Hurghadě, nutná kopie pasu – NEDOPORUČUJEME
- děti do 6 let jsou z povinnosti předložení testu vyloučeny a nemusejí PCR test podstupovat

Odlet z Egypta

Přílet Praha
- vyplnění příjezdového formuláře před cestou, potvrzení s QR kódem nutné vytisknout
- pro očkované (minimálně 14 dní po poslední dávce) – bez testu, nutné potvrzení z ocko.uzis.cz/
- osoby s prodělaným onemocněním Covid-19 (minimálně 11 dní, max 180 dní) - bez testu, certifikát o prodělaném onemocnění COVID-19
- děti do dovršení věku 12 let bez nutnosti testů a příjezdového formuláře
- ostatní osoby s povinností testů (pouze PCR test 72h)
- po vstupu na území ČR se nejdříve 5. den, nejdéle 7.den podstoupit PCR test. Klienti nemusí být v karanténě

Přílet Bratislava
- PCR test (72h před odletem) – platí pro všechny
- povinná registrace v systéme eHranica, potvrzení vytisknout
- vyplnění online formuláře na webové stránce Ministerstva dopravy a výstavby SR
- povinná 14 dní karanténa
- cestující má možnost si udělat PCR test nejdříve 5. den karantény, pokud je negativní výsledek, může karanténu opustit
- očkované osoby nemusí jít do karantény
- Očkovaná osoba je:
- 2dávkové očkování: 14 dní po podání druhé dávky, platnost 1 rok
- 1 dávkové očkování: 21 dní po podání první dávky, platnost 1 rok
- nutnost ukázat potvrzení o očkovaní (tzv. GreenPass, případně Národný očkovací certifikát s QR kódem) při přechodu hranic.

Více a aktuální informace naleznete na stránkách MZV. Stránky MZV doporučujeme sledovat i nadále kvůli případným změnám.

Francouzská Polynésie

Pro očkované dospélé klienty je to následovně:
1) Registrace a potvrzení z portálu https://www.etis.pf/en/ (30-6 dní před odletem)
2) ETA nebo ESTA (kvůli mezipřistání v Kanadě nebo USA)
3) Před odletem PCR test (72h před odletem) nebo antigenní (48h před odletem)
4) Vyplněné a vytištěné čestné prohlášení - https://www.airtahitinui.com/sites/default/files/english_sworn_statement_to_abide_by_sanitary_regulations_upon_arrival_in_french_polynesia_or_mainland_france_.pdf
5) Vytištěné potvrzení o očkování
6) Samotest při příletu do destinace - tento test si klient provádí sám, na letišti je k dispozici odborná pomoc.
7) Vyplnění příjezdového fomuláře - https://plf.uzis.cz/. Test na zpáteční cestě není potřeba (při letech s Air France)

Více informací: https://tahititourisme.com/en-us/covid-19/ .


Více a aktuální informace naleznete na stránkách MZV. Stránky MZV doporučujeme sledovat i nadále kvůli případným změnám.

Indonésie

Vstup cizinců do země je zastaven, výjimky platí pro držitele trvalých a přechodných pobytových oprávnění, diplomatických a služebních víz, letecké posádky, zdravotní a humanitární pracovníky.

Více a aktuální informace naleznete na stránkách MZV. Stránky MZV doporučujeme sledovat i nadále kvůli případným změnám.

Kanárské ostrovy

1. VSTUP NA ÚZEMÍ ŠPANĚLSKA A TRANZIT

Podmínkou je splnění příjezdových opatření, v případě letecké či lodní dopravy vyplnění příjezdového formuláře a předložení příslušného potvrzení o kompletním očkování, prodělaném onemocnění covid-19 nebo negativním NAAT (RT-PCR) či antigenním testu, na pozemní dopravu se nevztahuje ani povinnost předložení QR kódu ani žádného potvrzení. Doporučujeme každopádně konzultovat podmínky v zemích tranzitu při cestě do Španělska. Dále je třeba respektovat platná opatření v místě.

Před příjezdem do Španělska je nutné vyplnit zvláštní sanitární formulář, a to elektronicky na webové adrese www.spth.gob.es nebo v bezplatné aplikaci SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH (aplikace se poměrně osvědčuje, není při vyplňování třeba čekat na vstupní bezpečnostní kód). Následně po odeslání formuláře (ne dříve než 48 hodin před cestou) by každý měl obdržet QR kód, který pak před letem může vyžadovat přepravní společnost, a po příletu do Španělska bude muset předložit sanitárním orgánům na letišti (jde o QR kód s označením DOCUMENTAL CONTROL). Povinnost vyplnění sanitárního formuláře platí nově též pro osoby pouze tranzitující kterýmkoliv španělským letištěm či přístavem (QR kód s označením TRANSIT). Důrazně doporučujeme využívat výhradně elektronický formulář, nikoliv papírový, a mít jej k dispozici již před zahájením cesty.

V případě problémů při vyplňování sanitárního formuláře lze kontaktovat španělské telefonní číslo +34 910 50 30 50 (disponibilní 24 hodin od pondělí do neděle v angličtině a španělštině, v době mezi 8:00 a 0:00 hod. též v němčině a francouzštině).

Po připlutí či příletu bude každý cestující podroben též měření tělesné teploty, kontrole dokumentů a vizuální kontrole.

Španělsko vyžaduje od všech osob, které přicestují do země letecky či po moři z rizikových oblastí (mezi která aktuálně nepatří ČR ani žádná její část) kromě QR kódu rovněž jedno z následujících potvrzení:

potvrzení o dokončeném očkování - vystavené úřady země původu, pokud již uplynulo alespoň 14 dní od poslední dávky očkování. Španělské úřady akceptují očkování kteroukoliv z vakcín schválených Evropskou lékovou agenturou (EMA) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Potvrzení musí obsahovat přinejmenším jméno a příjmení očkované osoby, datum završení očkování (aplikace poslední dávky), druh vakcíny, počet aplikovaných dávek, země a úřad vydávající potvrzení.
potvrzení o negativním výsledku testu na covid-19 - akceptovány jsou jak NAAT testy na přítomnost RNA kyseliny SARS-CoV-2 (RT-PCR testy), tak i antigenní testy zahrnuté do společného seznamu publikovaného Evropskou komisí na základě doporučení Rady 2021/C 24/01, přičemž potvrzení o výsledku NAAT (PCR) testu nesmí být starší než 72 hodin a výsledek antigenního testu ne starší než 48 hodin v okamžiku vstupu na území Španělska. Tato lhůta je počítána od okamžiku odebrání vzorku. Potvrzení musí obsahovat přinejmenším jméno a příjmení držitele, datum odebrání vzorku, druh testu a země vystavující potvrzení.
potvrzení o prodělání onemocnění covid-19 - akceptovány budou potvrzení vystavená oprávněnými úřady či lékaři minimálně 11 dní po prvním odhalení nemoci pozitivním PCR testem. Toto potvrzení je platné maximálně 180 dní od odebrání vzorku prvního pozitivního testu. Potvrzení musí obsahovat přinejmenším jméno a příjmení jeho držitele, datum odebrání vzorku prvního pozitivního RT-PCR testu, druh realizovaného testu (RT-PCR) a země vydávající potvrzení.

CESTUJÍCÍ Z ČR DO ŠPANĚLSKA TAK POTŘEBUJÍ POUZE ZMIŇOVANÝ QR KÓD.

Španělské úřady vyžadují, aby se u všech potvrzení jednalo o originál v tištěné nebo elektronické verzi, vyhotovený ve španělském, anglickém, francouzském nebo německém jazyce (v případě, že bude předkládán v jiném jazyce, musí být doplněn oficiálním překladem do španělštiny).

Seznam tzv. rizikových zemí je zveřejněn na webových stránkách https://www.mscbs.gob.es/ a na webu https://www.spth.gob.es a je aktualizován každý týden.

Výše uvedené požadavky neplatí pro členy posádek mezinárodních dopravních prostředků. Osoby mladší 12 let nemusí předkládat žádné z uvedených potvrzení, nicméně musí být vybaveny příslušným QR kódem.

Pouze osoby přijíždějící do Španělska pozemní dopravou z některé z rizikových oblastí Francie zemí nově musí předložit jedno z výše uvedených potvrzení. Ostatní nikoliv.

Podrobnější informace viz znění příslušného španělského předpisu: https://boe.es/boe/dias/2021/06/05/pdfs/BOE-A-2021-9352.pdf a v: https://boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9563.pdf
BALEÁRSKÉ OSTROVY

Vláda Baleárských ostrovů zavedla vzhledem k vývoji pandemie vlastní požadavky pro vstup na některý z ostrovů (Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera).

Pro přílety na Baleárské ostrovy přímo ze zahraničí včetně ČR platí stejný režim, jako pro přílety do kontinentálního Španělska (viz výše).

Pro přílety na Baleárské ostrovy z některé jiné autonomní oblasti Španělska (netýká se pouhého leteckého tranzitu) platí dodatečné povinnosti, pokud uvedená autonomní oblast eviduje více než 60 nově nakažených na 100 tis.obyvatel za posledních 14 dní. Cestující pak musí vyplnit vlastní baleárský příjezdový dotazník (Formulario de Control Sanitario) a být vybaven některým z uvedených tří potvrzení: o negativním výsledku testu, o ukončeném očkování nebo o prodělaném onemocnění covid-19. Existuje též možnost podrobit se testu na covid až po příletu na ostrovy, nicméně až do obdržení výsledku musíte držet karanténu.

Všechny podrobnosti, jakož i aktuální seznamy dotčených autonomních oblastí naleznete na webu https://www.ibsalut.es/es/viajar-a-baleares
KANÁRSKÉ OSTROVY

Podobně jako v případě Baleárských ostrovů, též při cestách na Kanárské ostrovy platá při příletech ze zahraničí stejná pravidla jako při příletu do kterékoliv jiné části Španělska.

Při příletu na Kanárské ostrovy z jiné části Španělska (nevztahuje se na pouhý tranzit) musí každý cestující prokázat rovněž negativní výsledek testu na covid-19, ukončené očkování či prodělané onemocnění.

Pro více podrobností:

https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocument=3e592d49-3ee0-11eb-a77e-51abdc573bd6&idCarpeta=e01092c2-7d66-11ea-871d-cb574c2473a4

https://www.holaislascanarias.com/viajar-a-las-islas-canarias/

Portugalsko - Madeira

1) V případě Madeiry je nezbytný negativní PCR test (ne starší 72 hodin) nebo jeho absolvování testu po příletu.
- očkované osoby resp. osoby, které již prodělaly onemocnění Covid-19 nemusí test podstoupit, nutné vytištěné potvrzení s QR kódem
2) Na cestě tam je potřeba vyplnit fomulář na adrese - https://covidinfo.dertouristik.cz/portugalsko-madeira
3 Odlet zpět do Prahy (letecká společnost může vyžadovat test na palubu, i když jsou klienti očkováni)
- vyplnění příjezdového formuláře před cestou, potvrzení s QR kódem nutné vytisknout
- pro očkované (minimálně 14 dní po poslední dávce) – bez testu, nutné potvrzení z ocko.uzis.cz/
- děti do dovršení věku 6 let bez nutnosti testů a příjezdového formuláře
- děti od 6 do 12 let bez nutností testu, musí mít ale vyplněný příjezdový formulář a podrobit se PCR testu 5 dní po návratu
- ostatní osoby s povinností testů (PCR test 72h, antigenní test 48h), po vstupu na území ČR nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den, RT-PCR test na stanovení přítomnosti covid-19.

Více a aktuální informace naleznete na stránkách MZV. Stránky MZV doporučujeme sledovat i nadále kvůli případným změnám.

Řecko

Vstup na území:

Před vstupem na území Řecka jsou občané starší 18 let povinni vyplnit elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form (PLF) a osoby starší 12 let dále musí při vstupu do země prokázat bezinfekčnost buď negativním výsledkem testu, potvrzením o prodělání COVID-19 nebo potvrzením o očkování.

Cestující mohou být při příjezdu do Řecka podrobeni kontrolním antigenním rychlotestům na covid-19 a jsou povinni tyto testy strpět. Neexistuje výjimka z této povinnosti. Odmítnutí podstoupit kontrolní test nebo pozitivní výsledek kontrolního testu mohou být důvodem k odepření vstupu do země.
Očkované osoby

Cestující starší 12 let (bez ohledu na státní příslušnost, výchozí destinaci a způsob vstupu do země) se musí při vstupu do země prokázat digitálním COVID certifikátem EU (EU Digital COVID Certificate) nebo oficiálním národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění koronavirem Covid-19, pokud byla vakcinace završena nejméně před 14 dny (upozorňujeme, že do té doby nebude certifikát uznán.).

Řecké úřady uznávají za účelem vstupu do země následující vakcíny: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Novavax, Johnson + Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm.
Testované osoby

Cestující starší 12 let (bez ohledu na státní příslušnost, výchozí destinaci a způsob vstupu do země) se musí při vstupu do země prokázat potvrzením o negativním PCR testu provedeném výtěrem z nosohltanu nebo hltanu (nikoliv ze slin nebo kloktáním) nejdéle 72 hodin před překročením hranice nebo potvrzením o negativním antigenním testu provedeném nejdéle 48 hodin před překročením hranice, v akreditované laboratoři země původu nebo tranzitu. Potvrzení musí obsahovat jméno a příjmení tak, jak je uvedeno v cestovním dokladu, a musí být předloženo v originále v tištěné nebo elektronické formě. (Doporučujeme využít digitální COVID certifikát EU (EU Digital COVID Certificate), potvrzení vydané laboratoří by mělo obsahovat rovněž číslo cestovního dokladu.). Potvrzení musí být vystaveno v anglickém, francouzském, německém, italském, španělském nebo ruském jazyce.
Osoby s prodělaným covidem

Cestující starší 12 let (bez ohledu na státní příslušnost, výchozí destinaci a způsob vstupu do země) se musí při vstupu do země prokázat potvrzením o prodělaném onemocnění covid-19, které bylo vystaveno 30 dnů po prvním pozitivním PCR/Rapid Ag testu provedeném v akreditované laboratoři země původu nebo tranzitu. Potvrzení musí být vystaveno orgánem veřejné správy dle místní legislativy a musí obsahovat jméno a příjmení tak, jak je uvedeno v cestovním dokladu. (Doporučujeme využít digitální COVID certifikát EU (EU Digital COVID Certificate). Potvrzení musí být vystaveno v anglickém, francouzském, německém, italském, španělském nebo ruském jazyce.
Děti

Do dosažení 12 let nemusí děti při vstupu do země prokázat bezinfekčnost (očkování-test-prodělání nemoci).

Spolucestující děti do 18 let se vpisují do PLF formuláře jednoho z rodičů nebo rodina s dětmi vyplní jeden společný PLF formulář.
Příjezdový formulář

Každý cestující nad 18 let musí před vstupem, nejpozději den před odletem do 23.59 řeckého (VEČ), tzn. 22.59 českého času, vyplnit v angličtině a odeslat oficiální elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form (PLF).

Každý cestující nad 18 let nezávisle na výchozí destinaci a státní příslušnosti musí před vstupem na území Řecka, nejpozději den před odletem do 23.59 řeckého (VEČ), tzn. 22.59 českého času, vyplnit v angličtině a odeslat oficiální elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form (PLF), který je spolu s návodem k dispozici na řecké vládní platformě https://travel.gov.gr/#/. Ve formuláři uvede plánované pobyty, přesuny a kontakty v Řecku (včetně PSČ), jakož i kontaktní osobu pro případ onemocnění. Po vyhodnocení formuláře obdrží před plánovaným překročením hranice (24.00 VEČ/23.00 SEČ) elektronicky individuální QR kód, jímž se musí (v elektronické nebo tištěné podobě) prokázat při nástupu na palubu letadla a při vstupu na území Řecka, a to jak letecky, tak trajektem či po silnici. Spolucestující děti do 18 let se vpisují do PLF formuláře jednoho z rodičů nebo rodina s dětmi vyplní jeden společný PLF formulář.

Cestující bez QR kódu nemá být vpuštěn na palubu letadla, lodi, autobusu či vlaku ani na území Řecka a může mu být udělena pokuta ve výši 500 EUR.
Podmínky na místě

Cestující ze všech destinací mohou být při příjezdu do Řecka podrobeni kontrolním antigenním rychlotestům na covid-19 a jsou povinni tyto testy strpět,
v případě pozitivního výsledku musí zůstat 10 dnů v karanténě v úřady určeném hotelu,
na celém území Řecka je povinná rouška ve všech uzavřených veřejných prostorách včetně MHD, a také je důrazně doporučena na otevřených prostranstvích, pokud na nich dochází ke shluku lidí. Výjimky se vztahují děti do 3 let a osoby s lékařsky potvrzenými dýchacími problémy
v osobním automobilu a taxíku mohou cestovat kromě řidiče až 4 osoby, v 7-místném osobním automobilu nebo vozidle typu VAN až 5 osob a v 9-místném automobilu (mikrobusu) až 7 osob. Omezení se nevztahuje na rodiče cestující s nezletilými dětmi, jejichž počet není omezen. Porušení je pokutováno částkou 300 EUR.
Od 13. 9. 2021 musí všichni cestující starší 12 let při cestování vnitrostátní dopravou, a to leteckou, lodní, vlakovou i autobusovou, prokázat při nástupu bezinfekčnost potvrzením o ukončené vakcinaci, o prodělaném onemocnění, o negativním výsledku testu PCR ne staršího 72 hodin nebo rychlého antigenního ne staršího 48 hodin nebo Digitálním COVID certifikátem EU.
Cestující ve věku od 4 do 12 let musí předložit místopřísežné prohlášením o negativním výsledku samotestování v uplynulých 24 hodinách. Self-testy jsou k zakoupení v řeckých lékárnách. Formulář prohlášení v řečtině a angličtině je ke stažení na platformě: https://self-testing.gov.gr/covid19-self-test-print.pdf


Informace o epidemiologické situaci a lokálních zpřísněných karanténních opatřeních v jednotlivých částech Řecka najdete v článku Mapa s informacemi o vývoji epidemiologické situace v Řecku | Velvyslanectví České republiky v Athénách (mzv.cz).
Postup při nákaze covidem

Pokud u občana či rezidenta ČR při vstupu nebo pobytu na území Řecka bude diagnostikována pozitivita na covid-19, musí tento pacient dbát instrukcí řeckých úřadů a podrobit se povinné karanténě v délce 10 dnů (event. déle, pokud tak rozhodnou místní orgány). Osoby s ukončenou vakcinací setrvají v karanténě po dobu 7 dnů.
Tranzit

Pro tranzit platí stejné podmínky jako pro vstup na řecké území. Cestující bez potvrzení o bezinfekčnosti (test-očkování-prodělání nemoci) nemá být vpuštěn na palubu letadla, lodi, autobusu či vlaku ani na území Řecka.

Až do odvolání mohou turisté vstupovat do Řecka pouze přes hraniční přechody:

s Bulharskem: Promachonas a Orchomenio (po celých 24 hodin), Nymfaia (od 7 do 23 hod.),
se Severní Makedonií: Evzoni (od 7 do 23 hod.),
s Albánií: Mavromati (od 8 do 16 hod. max. 250 osob denně, povinné přetestování před vstupem) a také od 21. 6. 2021 Kakavia (od 7 do 19 hod., max. 1.500 osob denně).

Osobní dopravní spojení přes pozemní hranici s Tureckem je pro turistiku uzavřené. Řečtí občané a jejich rodiny a dále osoby s trvalým bydlištěm a povolením k pobytu v Řecku, členové řecké diaspory a osoby cestují z nezbytných profesionálních důvodů, které mohou prokázat příslušným dokladem, mohou použít také na hranici s Tureckem přechodu Kipi (7 až 23 hod.).

Užitečné kontakty

Velvyslanectví ČR v Athénách:

Tel: +30 210 67 299 14 nebo -12,
e-mail: athens@embassy.mzv.cz

Nouzová linka +30 6944 733769 (Linka funguje pouze mimo pracovní dobu zastupitelského úřadu a je určena výhradně občanům ČR v nouzi či ohrožení zdraví a života),
zdravotníci (Řecko) +30 210 52 12 821; 1135
policie (Řecko) 112.

Podrobné informace: O tam jak cestovat z Řecka a do něj najdete více informací na webu Ministerstva zahraničních věcí
Návrat do ČR

Od 31.7.2021 došlo ke změně pravidel při návratu do ČR pro:

očkované osoby (s ukončeným očkováním + 14 dní) a osoby s prodělaným onemocněním COVID-19, bez nutnosti testů, pouze s příjezdovým formulářem,
děti do dovršení věku 6 let bez nutnosti testů a příjezdového formuláře,
děti od 6 do dovršení 12 let věku bez povinnosti testů před návratem, ale s povinností vyplnit příjezdový formulář a podrobit se testu do 5 dní po návratu, platí pouze v případě návratu do ČR ze zemí s vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy, kategorie zemí dle míry rizika naleznete zde: Pravidla návratu do ČR | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz)
ostatní osoby s povinností příjezdového formuláře, testů, případně samoizolace.

Detaily opatření na webu Pravidla návratu do ČR.

Souhrnné informace k cestování do všech států světa naleznete na stránkách COVID 19 Rozcestník - aktuální informace k cestám do zahraničí | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz).

Seychely

1) Cestující je povinen absolvovat RT-PCR test na Covid-19 maximálně 72 hodin před odletem na Seychely.
2) Negativní výsledek testu je nutné ještě před cestou vložit do elektronického formuláře Health Travel Authorization: https://seychelles.govtas.com/. Výsledek RT-PCR testu musí být v anglickém nebo francouzském jazyce.
3) Cestující je rovněž povinen předložit potvrzení o ubytování na celou dobu pobytu.
4) Všichni cestující jsou také povinni mít platné cestovní zdravotní pojištění, které kryje potencionální náklady spojené s Covid-19 (izolace, karanténa a léčba).
5) Odlet zpět do Prahy (letecká společnost může vyžadovat test na palubu, i když jsou klienti očkováni)
- vyplnění příjezdového formuláře před cestou, potvrzení s QR kódem nutné vytisknout
- pro očkované (minimálně 14 dní po poslední dávce) – bez testu, nutné potvrzení z ocko.uzis.cz/
- děti do dovršení věku 6 let bez nutnosti testů a příjezdového formuláře
- děti od 6 do 12 let bez nutností testu, musí mít ale vyplněný příjezdový formulář a podrobit se PCR testu 5 dní po návratu
- ostatní osoby s povinností testů (PCR test 72h, antigenní test 48h), po vstupu na území ČR nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den, RT-PCR test na stanovení přítomnosti covid-19.

Více a aktuální informace naleznete na stránkách MZV. Stránky MZV doporučujeme sledovat i nadále kvůli případným změnám.

Spojené Arabské Emiráty

ODLET DO DESTINACE

1) Před cestou se ujistěte, že máte cestovní pojištění s mezinárodním krytím, které kryje COVID-19.
Dále se ujistěte, že pojištění se vztahuje i na země, které jsou prezentovány jako nejrizikovější (tmavě červené).

2) Pro odlet z ČR země vyžaduje NEGATIVNÍ PCR-TEST na přítomnost onemocnění COVID-19.
Test nesmí být starší více jak 72h hodin před odletem (od doby odběru do doby odletu) platí i pro plně očkované
Potvrzení musí být vytištěno a v anglickém jazyce.

3) Během odbavení, letu a příletu musíte mít zakrytá ústa/nos. V ČR platí nutnost ve veřejných prostorech nosit respirátor FFP2. Letecké společnost toto nespecifikuje ani příletové letiště,
přes to doporučujeme mít obě varianty po ruce (respirátor i chirurgickou roušku).

4) Všichni cestující, kteří přijedou do Dubaje z jakéhokoli místa původu (včetně zemí GCC), musí být držitelem negativního certifikátu o testu PCR, u kterého musí být test proveden
nejpozději 72 hodin před odletem. Negativní certifikáty COVID-19 musí být vytištěny v angličtině nebo arabštině. Nebudou přijímány žádné ručně psané, SMS ani digitální certifikáty.

5) Vytisknete a vyplníte dva formuláře pro každého cestujícího, nutné pro vstup (na konci odbavení).

6) Turisté si musí stáhnout aplikaci COVID-19 DXB pro iOS - Android

7) U všech příletových cestujících je teplota měřena pomocí tepelných detekčních zařízení.

8) Pokud cestujete z vybraných destinací (nyní ČR v tomto seznamu není prezentována) nebo pokud při příjezdu vykazujete příznaky
COVID-19, může se od vás při příjezdu vyžadovat další test na letišti v Dubaji.

9) Pokud se od vás požaduje, abyste při příjezdu absolvovali další test, musíte zůstat v karanténě ve vašem místě pobytu, dokud neobdržíte výsledek testu (do 24h). Lze si připlatit i za
rychlo-test. Pokud je výsledek testu pozitivní, musíte zůstat v izolaci a řídit se pokyny zdravotního úřadu. Pokud je výsledek testu negativní, karanténa je ukončena.

PŘED ODLETEM ZPĚT DO ČR
PRO NEOČKOVANÉ

1) Pro odlet do ČR, země vyžaduje NEGATIVNÍ PCR-TEST na přítomnost onemocnění COVID-19.
Test nesmí být starší více jak 72h hodin před odletem (od doby odběru).
Potvrzení musí být vytištěno a v anglickém jazyce.

2) Některé (zejména luxusní) resorty provádí testy přímo v hotelu (za poplatek, některé i zdarma, dle hotelu). V opačném případě musíte využít laboratoře v centru Dubaje za poplatek.
Cena testu se pohybuje od 150 do 370 AED za test. Informace ohledně testu zpět Vám poskytne delegát v destinaci.

3) Před vstupem do ČR vyplnit příjezdový formulář https://plf.uzis.cz/

4) Po příletu 5. anebo nejpozději 14 dnů od příjezdu do ČR se podrobit PCR testu.
Do té doby setrvat v karanténě. Pro cestu (tmavě červená země) platí povinnost 14 dní po příjezdu do ČR nosit mimo domov respirátor nebo obdobný prostředek bez výdechového
ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95).
PRO (PLNĚ) OČKOVANÉ

1) Pouze vytištěný EU DIGITAL COVID PASS (kde bude potvrzení o plné vakcinaci s odstupem 14 dnů od poslední dávky)

2) Před vstupem do ČR vyplnit příjezdový formulář https://plf.uzis.cz/

Děti ve věku 00-05.99 let nemusí podstupovat PCR TEST ani vyplňovat UZIS příjezdový formulář
Děti ve věku 06-11.99 let nemusí podstupovat odletový PCR test, ale musí vyplnit příjezdový formulář UZIS a 5. den v ČR podstoupit PCR test

Veškeré podmínky se mohou měnit v průběhu pobytu nebo před odletem do destinace.
Prosím, sledujte pečlivě aktuální nařízení. Na tyto informace nevzniká právní nárok, každý klient je povinen si hlídat aktuálnost vstupních podmínek jednotlivě.

Pro LET s flydubai:
https://www.flydubai.com/en/plan/covid-19/
Pro VSTUP DO SAE :
https://www.visitdubai.com/en/coronavirus-advisory
Pro NÁVRAT DO ČR :
https://covid.gov.cz/situace/zahranici/mapa-cestovatele-podminky-vstupu-do-zeme-povinnosti-po-navratu-do-cr

Více a aktuální informace naleznete na stránkách MZV. Stránky MZV doporučujeme sledovat i nadále kvůli případným změnám.

Srí Lanka

Vstupní podmínky pro očkované:

Před cestou na Srí Lanku:
1) Vyplnit elektronickou cestovní autorizaci ETA (vízum), na místě již není vízum možné.
2) Sjednat si povinné pojištění včetně COVID-19 případů - https://www.srilanka.travel/helloagain/
3) PCR test před odletem (ne starší více jak 72 hod)
4)Vyplnit formulář - https://airport.lk/health_declaration/index

Po příletu
1) Potřeba se prokázat potvrzením o testu a očkování ( v anglickém jazyce).
2) Můžete být ubytování v jakémkoli otevřeném hotelu a cestovat bez omezení

Před odletem zpět do ČR
1) Není potřeba test (pokud ho nevyžaduje letecké společnost, PCR test vyžaduje např. letecká společnost flydubai)

S případným PCR testem Vám pomůže partnerská CK na Srí Lance.

Více a aktuální informace naleznete na stránkách MZV. Stránky MZV doporučujeme sledovat i nadále kvůli případným změnám.

Zanzibar

1) Všichni cestující musí při vstupu do země předložit potvrzení o negativním RT-PCR testu na covid-19; vzorek musí být odebrán ne dříve než 72 hodin před příletem na Zanzibar.
2) Cestující jsou dále povinni do 24 hodin před vstupem do země vyplnit online příjezdový formulář (https://afyamsafiri.moh.go.tz). Cestující po vyplnění formuláře obdrží jedinečný zdravotní kód (Unique Health Code), který předloží ke kontrole při příletu.
3) Při příletu je vyžadováno ještě provedení antigenního testu; poplatek za provedení testu činí 25 USD. Cestující, kteří mají při příletu pozitivní test, jsou povinno podstoupit karanténu v délce 14 dní v zařízení určeném tanzanskou vládou, a to na vlastní náklady.
4) Odlet zpět do Prahy (letecká společnost může vyžadovat test na palubu, i když jsou klienti očkováni)
- vyplnění příjezdového formuláře před cestou, potvrzení s QR kódem nutné vytisknout
- pro očkované (minimálně 14 dní po poslední dávce) – bez testu, nutné potvrzení z ocko.uzis.cz/
- děti do dovršení věku 6 let bez nutnosti testů a příjezdového formuláře
- děti od 6 do 12 let bez nutností testu, musí mít ale vyplněný příjezdový formulář a podrobit se PCR testu 5 dní po návratu
- ostatní osoby s povinností testů (PCR test 72h, antigenní test 48h), po vstupu na území ČR nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den, RT-PCR test na stanovení přítomnosti covid-19.

Více a aktuální informace naleznete na stránkách MZV. Stránky MZV doporučujeme sledovat i nadále kvůli případným změnám.